Ing.Ladislav Krulich - kandidát na prezidenta ČJF

Volební program Ing. Ladislava Krulicha - kandidáta na prezidenta České jezdecké federace

VOLEBNÍ PROGRAM ČJF

 • nutnost systémových změn a reformy ČJF v uživatelsky přívětivou, transparentní, otevřenou, moderní a servisní organizaci
 • právní, morální, ekonomická odpovědnost vůči všem beneficientům (členové, subjekty, stát, sponzoři, jezdecká veřejnost)
 • vysoká míra a úroveň vnitro spolkové kultury a komunikace
 • vertikální decentralizace prostřednictvím odborných komisí - posílení pravomoci a zodpovědnosti
 • horizontální decentralizace s delegovanou pravomocí oblastí s vlastním rozpočtem

 

Nové stanovy

 • urgentní potřeba změny a aktualizace stanov
 • ukotvení orgánů spolku s jasně vymezenou kompetencí a pravomocí
 • funkční, průhledný, transparentní a decentralizovaný systém odolný vůči zneužitelnosti

 

Jednací řád spolku (manuál)

 • vytvoření jednacího manuálu obsahující práva, povinnosti a kompetence volených funkcionářů a zaměstnanců
 • srozumitelnost, vymahatelnost, postižitelnost, odolnost proti zneužití

 

Transparentní rozpočet

 • on-line
 • systémově spravedlivý klíč k čerpání a přidělování finančních prostředků

 

Komunikace

 • jednoduchá, cílená a transparentní komunikace vůči všem beneficientům spolku (členové, subjekty, stát, sponzoři, jezdecká veřejnost)
 • on-line aktualizace a zveřejňování zápisů zasedání VV, rady, konferencí, oblastí, komisí
 • funkční, přívětivý a motivovaný sekretariát s nízkou mírou fluktuace
 • samostatnost v řešení provozních záležitostí
 • vize, poslání, neformální diskuze

 

Leadership

 • integrita - upřímnost poslání, kolegialita, důvěra, kultura komunikace
 • sebedůvěra - kontrola, hodnocení a podpora bez arogance
 • závazek - důvěra členské základny, to že daný kandidát je ten nejlepší ve službě
 • rozhodovací kompetence

Projektové řízení

 • podpora funkčních a ověřených projektů (SCM A, Mistrovství)
 • akcelerace využívání a zpracování dotačních projektů a výzev (NSA, SZIF, ministerstva, kraje)
 • cílená podpora pořadatelských subjektů jejich činnosti, možnosti čerpání dotací, poradenství
 • akcelerace projektu ve vzdělání
 • priorita a důraz na projekty spojené se sportováním dětí a mládeže a podpora široké masové základny (např. oblastní SCM, SCM B,...)
 • každá oblast, oddíl, funkcionář může vymyslet a vytvořit svůj vlastní unikátní projekt

 

Komunikace s veřejností

 • jednoznačná, transparentní komunikace i v případě složitých situací, dopingových kauz, porušování pravidel
 • vytváření správného image moderní sportovní organizace s vysokou komunikační kulturou uvnitř a vně spolku (soudružnosti a kolegialita uvnitř sportovní komunity)

 

Vzdělávání

 • stanovení nových priorit a nové koncepce s celkovým přehodnocením stávajících vzdělávacích materiálů sestavených ČJF  - revize stávajících vzdělávacích materiálů
 • rozhodčí, kvalifikace, školení
 • spolupráce se vzdělávacími subjekty, školy

 

Galerie

Partneři
Informace o souborech cookies:
Tyto webové stránky mají pouze technická cookies k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory nepodléhají vašemu souhlasu ani zákazu.
Akceptuji